Zabezpieczenie imprez masowych

Zabezpieczenie każdej imprezy odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Pracownicy naszej firmy posiadają odpowiednie uprawnienia, przeszkolenie służby porządkowej oraz informacyjnej, posiadają certyfikaty wynikające z rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne. W naszej firmie przeważająca część pracowników ochrony posiada certyfikaty służby porządkowej, dzięki którym mają możliwość w razie konieczności użycia środków przymusu bezpośredniego czy kajdanek. Nad prawidłowym przebiegiem zabezpieczenia imprezy masowej czuwa każdorazowo pracownik, który posiada duże doświadczenie na tym stanowisku oraz licencję Pracownika Ochrony II st.

Nasi pracownicy podczas wykonywania swoich zadań umundurowani są jednolicie.