Systemy zabezpieczeń

Systemy alarmowe, montaż kamer, monitoring

Nasza firma oferuje montaż, konserwacje, modernizacje oraz naprawy elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie włamania i napadu, systemów przeciwpożarowych, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, kontroli wartowników, rejestracji czasu pracy. Są to środki zabezpieczenia technicznego, które wraz z usługą monitorowania obiektów stanowią kluczowe ogniwo systemów bezpieczeństwa obiektów.

Oferujemy DARMOWĄ wycenę systemów zabezpieczeń!

Systemy alarmowe

Na system alarmowy składa się szereg urządzeń elektronicznych. Aby stworzyć najprostszy system potrzebne są elementy: centrala alarmowa, urządzenia sterujące, czujki ruchu i sygnalizator dźwiękowy. Instalujemy przewodowe oraz bezprzewodowe systemy alarmowe.

W zakresie tej usługi oferujemy Państwu profesjonalne systemy sygnalizacji:

  • włamania
  • napadu
  • pożaru

Bazując na nowoczesnych i sprawdzonych urządzeniach światowych liderów producentów urządzeń alarmowych tworzymy systemy sygnalizacji zapewniające bezpieczeństwo w obiektach. Stosowane przez nas urządzenia posiadają odpowiednie atesty i homologację dopuszczającą do użytku na terenie całego kraju. Ich zadaniem jest wykrywanie i zapobieganie różnych zagrożeń, np. włamania, napady, pożaru, obecności gazu, itp.

Często dodatkowym elementem do systemu alarmu włamania jest system antynapadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe posiadają funkcję wybierania kodu "pod przymusem", która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu - cichy alarm, wezwanie ochrony.

Monitorujemy sygnały alarmowe z w/w systemów - Monitoring obiektów.

Monitoring, kamery

Monitoring wizyjny to zespoły środków technicznych i programowych przeznaczonych do obserwacji, wykrywania, rejestrowania oraz sygnalizowania warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa powstania szkód lub zagrożeń osób i mienia.

Jeśli na chronionym obiekcie jest dostęp do internetu jest możliwe podpięcie systemu monitoringu do sieci LAN oraz Internetu, aby można było przeglądać kamery w czasie rzeczywistym z innego miejsca z dostępem do internetu za pomocą specjalnego opragramowania.
Usługa konfiguracji jest w cenie monitoringu.

Korzyści:

  • ogólne podniesienie stanu bezpieczeństwa ludzi i obiektu
  • zabezpieczenie przed nadużyciami ze strony pracowników
  • obraz zarejestrowany przez kamerę może być dowodem w przypadku popełnienia kradzieży
  • zdalna kontrola poprzez internet lub sieć LAN

Podstawowymi elementami monitoringu są kamery oraz rejestrator cyfrowy z dyskiem twardym, na który nagrywa się obraz (jeśli jest potrzeba również z dźwiękiem) ze wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie. Wszystkie urządzenia, które instalujemy posiadają odpowiednie atesty i homologacje.

Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy

System kontroli dostępu, będąc elementem elektronicznych systemów zabezpieczeń, stanowi doskonałe uzupełnienie systemu sygnalizacji włamania i napadu. Rolą nowoczesnego systemu kontroli dostępu jest ograniczenie dostępu do określonych miejsc w obiekcie osobom nieupoważnionym, w czasie gdy w strefie chronionej przebywają osoby uprawnione. Stanowi on alternatywę dla tradycyjnych, mechanicznych systemów kontroli dostępu opartych o zwykłe klucze. Funkcjonalność mikroprocesorowych kontrolerów znacząco przewyższa nawet rozbudowane systemy typu „master key”. Za pomocą dedykowanego oprogramowania administrator ma możliwość w bardzo szybki i prosty sposób wybierać osoby, które mają być objęte systemem, ustalać harmonogram przejść i przydzielać dostęp. Jest to jeden z powodów, dla których tak chętnie inwestorzy korzystają z ich możliwości.

Poprzez dane indentyfikacyjne zebrane podczas system kontroli dostępu w bardzo łatwy i przystępny sposób możemy rejestrować oraz analizować czas pracy naszych pracowników.

Zastosowanie:

  • firmy, biura, instytucje
  • szkoły
  • zakłady produkcyjne, hale magazynowe