Podpis elektroniczny Jelenia Góra

Bezpieczny podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym.

"Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej."

z art. 5.2 ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r.

UWAGA! U nas odnowisz certyfikat wydany również przez inne kwalifikowane centra certyfikacji.

Czym jest podpis elektroniczny?

Podpis elektronicznyBezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny - to narzędzie identyfikujące uczestników wymiany dokumentów elektronicznych oraz służące przyjęciu odpowiedzialności za ich treść. Zwykle jest składany przy pomocy specjalnej karty procesorowej lub tokena USB oraz oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego. Bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym.

Podpis elektroniczny może być stosowany m.in. do:

 • podpisywania umów
 • składania podań i pism
 • podpisywania faktur elektronicznych
 • zarejestrowania działalności gospodarczej (CEIDG)
 • składania deklaracji celnych i podatkowych
 • zgłoszeń ubezpieczenia społecznego (również system PUE ZUS, program "Płatnik")
 • wysyłanie dokumentów do WORD (dla OSK)
 • sporządzania dokumentacji medycznej
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
 • wystawiania e-faktur

Podpis elektroniczny EuroCert bez czytnika

Zestaw EuroCert ODNOWIENIE 120 zł

Podpis elektroniczny - Certyfikat ważny 2 lata

Przejdź do sklepu

W zestawie:

 • Karta kryptograficzna
 • Certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata
 • Oprogramowanie do obsługi podpisu (Windows, Linux, Mac)

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%)

Podpis elektroniczny EuroCert bez czytnika

Zestaw EuroCert MINI 215 zł

Podpis elektroniczny - Certyfikat ważny 2 lata

Przejdź do sklepu

W zestawie:

 • Karta kryptograficzna
 • Certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata
 • Oprogramowanie do obsługi podpisu (Windows, Linux, Mac)

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%)

Podpis elektroniczny EuroCert TOKEN

Zestaw EuroCert TOKEN 220 zł

Podpis elektroniczny - Certyfikat ważny 2 lata

Przejdź do sklepu

W zestawie:

 • Karta kryptograficzna
 • Certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata
 • czytnik Token Charismathic USB Stick
 • Oprogramowanie do obsługi podpisu (Windows, Linux, Mac)

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%)

Podpis elektroniczny EuroCert CLASSIC

Zestaw EuroCert CLASSIC 260 zł

Podpis elektroniczny - Certyfikat ważny 2 lata

Przejdź do sklepu

W zestawie:

 • Karta kryptograficzna
 • Certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata
 • czytnik OMNIKEY 3021 USB
 • Oprogramowanie do obsługi podpisu (Windows, Linux, Mac)

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%)

Podpis elektroniczny EuroCert MIKROCZYTNIK

Zestaw EuroCert MIKROCZYTNIK 280 zł

Podpis elektroniczny - Certyfikat ważny 2 lata

Przejdź do sklepu

W zestawie:

 • Karta kryptograficzna
 • Certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata
 • czytnik Token OMNIKEY 6121 USB
 • Oprogramowanie do obsługi podpisu (Windows, Linux, Mac)

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%)

Dojazd, instalacja oraz szkolenie z obsługi w siedzibie klienta 50 zł (netto)*.

*Cena obowiązuje na terenie miasta Jeleniej Góry. Poza Jelenią Górą cena za dojazd 1 zł/km (liczone w dwie strony).
W przypadku zakupu w siedzibie firmy opłata dodatkowa nie jest naliczana, pobierana jest jedynie opłata za podpis elektroniczny!

Wymagane dokumenty do rejestracji/odnowienia

Certyfikat zawierający tylko dane osobowe Subskrybenta:

 1. Ważny dowód osobisty
 2. Oryginał dokumentu nadania numeru NIP – tylko w przypadku gdy certyfikat ma zawierać numer NIP

Certyfikat zawierający dane osobowe Subskrybenta oraz dodatkowo dane firmy/instytucji:

 1. Dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy/instytucji: odpis z KRS, EWD, Statut instytucji itd. – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji firmy/instytucji
 2. Upoważnienie (oryginał) dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji, zawierające także informację o relacji Subskrybenta i firmy/instytucji, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji firmy/instytucji lub upoważnione na podstawie pełnomocnictwa.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki